Okna z mer­anti – tropikalne drewno Liściaste speł­ni­a­jące wysokie wyma­gania

Mer­anti to tropikalne drzewo liś­ci­aste, które dzięki swo­jemu atrak­cyjnemu rysunkowi, trwałości i niskim kosz­tom utrzy­ma­nia ide­al­nie nadaje się do pro­dukcji okien. Dlat­ego w naszym kat­a­logu nie tylko sosna, ale również okna Mer­anti są bardzo popularne.

 

Okna do zabytkowych budynków

W budynkach zabytkowych duży nacisk kładzie się na wygląd okien które posi­adają wszys­tkie zalety okien nowoczes­nych. Okna zabytkowe są również  pop­u­larne wśród klien­tów, którzy chcą posi­adać nowy budynek w stylu retro.

 

Okna dębowe 

Okna cieszące się coraz bardzo większym zajnteresowaniem. Okna wykonane z drewna dębowego sa bardzo trwałe.